Володимир Литвин написав нову книгу
«Організатори й рунівники СРСР - у одній іпостасі»
25 червня / 2021
Наскільки був історично зумовленим швидкий і несподіванно буденний демонтаж Радянського Союзу?

Чому навіть “батьківщини батьки” не встали на його захист, а в тих, хто намагався це демонструвати, не знайшлося достатньо волі і прихильників?

Чим пояснити, що більшість радянських людей спокійно, а то і байдуже, сприйняло крах “старого порядку”?
Для відповіді на ці та інші основоположні питання пропоную подивитися під новим кутом зору на всю історію СРСР. На пройдений народом шлях, випробування, перемоги і тріумфи, які змінювали, але водночас і розхитували державний устрій, підривали єдність і віру людей у справедливість суспільного ладу, вели до відчуження суспільства не тільки від влади, а й держави. На прийняті партійно-радянським керівництвом рішення і їх наслідки для його долі. На кризи, які закладалися соціалістичним будівництвом, прирікаючи зрештою Радянський Союз на летальний результат. У тому числі й тому, що діагнози стану країни і їх “лікування” обмежувалися, особливо в останні роки, констатаціями негативних явищ або напівзаходами, виявили нездатність партійно-урядової верхівки на прораховані щодо результатів дії або бездіяльності.

Організатори й руйнівники СРСР — у одній іпостасі. — Київ : Парлам. вид-во, 2021. — С. 368. — Рос. Мовою. Тираж 1 500 прим.